ERBAB Dil Hizmetleri
ERBAB Language Service

Hizmetlerimiz

Akademik Çeviriler 

Bilimsel dilin ön planda olduğu makaleler, tezler, bildiriler ve bilimsel çalışmalar gibi metinleri kapsayan çevirilerdir Akademik çevirilerde akademik metnin diline ve disiplinine hâkim olunmalı, terimleri doğru aktarılmalıdır. 


Edebi Çeviriler
Duygu, düşünce ve öznel yargıların yer aldığı metinlerin çevirileridir. Dilde güzellik kaygısı güdülür. Hikayeler, romanlar, şiir ve deneme gibi metinler bu türden sayılmaktadır. Edebi eserler kültürel özellikleri barındırabilmesi sebebiyle kolay olmayan çeviri türleri arasındadır. Umberto Eco, çevirinin iki dil arasında değil her zaman iki kültür arasında bir değişim olduğundan bahseder. Edebi eserlerin çevirileri söz konusu olduğunda çevirmenin kararı eserin gidişatını etkilemektedir.

 


Teknik Çeviriler

Medikal, elektronik, otomotiv gibi alanların teknik konularını içeren çevirileridir. Genelde sade ve açık bir dil kullanılır. Bilgisayar destekli çeviri programları teknik çevirilerin yapılması için fazlasıyla yararlıdır. Mekanik bilgi içeren belgeler, kullanım kılavuzları, broşürler ve bilişim alanındaki çeviriler gibi metinler bu kategoriye dahildir. 


Tıbbi Çeviriler

Çeviri türlerinden biri olan tıp çevirisi oldukça geniş bir alandır. Hastane raporları, tıbbi araştırma metinleri, reçete, prospektüs, tahlil sonuçları, sağlık belgeleri ve epikriz raporu gibi belgeleri kapsar. Sağlık gibi insan yaşamı için son derece önemli olan bu alanda çeviri yapmak uzmanlık bilgisi, doğru terminoloji kullanımı ve deneyim gerektirir.

 


Hukuki Çeviriler

Çok sayıda konuyla ilgili hukuk metinleri olması nedeniyle hukuk alanından çeviri isteği azımsanmayacak ölçüde fazladır. Mahkeme kararları, tüzükler, sözleşmeler, vekaletname, evlilik belgeleri gibi belgeler hukuk metinleri arasındadır. Hukuk metinlerinde kullanılan dil resmi olmakla birlikte günlük konuşmalardan çok uzaktır ve çevrilmesi özel bir dikkat gerektirmelidir. Hukuk çevirisini layıkıyla yapmak, terminoloji bilgisi ve tecrübe gerektirmektedir. Ayrıca çevirisi yapılan dillerin ülkelerinin sosyo-kültürel yönleri ve yasal sistemleri hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır.

 


Resmi Çeviriler

Günlük yaşam ve iş hayatında karşılaştığımız belge, evrak gibi resmi nitelikte olan yazılı metinlerin çevirileridir. Belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılması önemlidir. Geniş yelpazeye sahip olan resmi çevirilere kimlik, pasaport, apostil, ruhsat, banka dokümanları, muvafakatname, dilekçe çevirilerini örnek gösterebiliriz. Resmi çevirilerin dili anlaşılır olmalıdır. Bu alanda çevirisi yapılan dillerin ülkelerinin kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak ayrıca önem taşımaktadır.

 


Ticari Çeviriler

Şirketlerin küresel dünyada var olan üstünlüğü ve birbirleriyle sürekli iş yapması ve diğer ülkelere de hizmetlerde bulunması gibi sebepler nedeniyle ticari çeviriler yaygın ve önemlidir. Bu metinlerde az, sade ve açık ifadeler yer almalıdır. İş yazışmaları, raporlar, şirket hesapları ve bildiriler gibi metinler bu kategoride yer almaktadır.

 


Yerelleştirme

Bilhassa oyunlar ve internet siteleri gibi dijital ortamlarda kullanılan bir çeviri yöntemidir. Yerelleştirmede kültürel uyarlama ile bir ürünü veya uygulama üzerinde yapılır. Işın Bengi Öner yerelleştirmeyi, yazılım ve örün (web) ürünlerinin ulaşacağı kitleye göre kullanıma hazır hale getirilmesi şeklinde tanımlar. Yani, lokalizasyon olarak da kullanılan yerelleştirmede kültür ve dil normlarına uygun olarak aktarım yapılmalıdır.       Sözlü Çeviri

Bu çeviri türü için kısaca diller arası kültürel aktarımın sözlü olarak gerçekleştirilmesi diyebiliriz. Uygulamada kolay gibi gözüken fakat aslında profesyonellik gerektiren bir tür olan sözlü çeviriye her alanda rastlayabiliriz. Simultane, ardıl, telefonda, fısıltı gibi türlere ayrılır. Sözlü çevirmenlere sıklıkla ihtiyaç duyulan yerler ise konferanslar, mahkemeler, hastaneler, tapu daireleri ve noterliklerdir.

 


Defişre 

Bir video veya ses kaydında yer alan ses ve görüntülerin yazıya aktarılması eylemidir. Ses dosyasının yazıya aktarımının ardından metin düzenlenerek çevrilmeye hazır hale getirilir. Çoğunlukla film, dizi, konferans, sunum ve toplantı kayıtları için kullanılan bir hizmettir. E-Mail
Anruf
Karte
Instagram