ERBAB Dil Hizmetleri
ERBAB Language Service

Çeviri Ofisi Nasıl Açılır?

Çeviri ihtiyacı, küreleşmenin bir sonucu olarak ülkelerin birbirleriyle daha çok iletişimde olması sebebiyle her geçen gün çoğalmaktadır. Türkiye’nin dış ticaretinde geliştiği sonucuna bağlı olarak ise çeviri büroları ve çeviri faaliyeti yürüten kurumların artmasına sebep olmuştur. Çevirmenler diğer ülkelerle kurulan bağda önemli bir köprü görevi görmektedir. Çeviri işletmesine yeni başlarken yapılması ve öngörülmesi gereken bazı durumları belirtelim.

Sıfırdan yeni bir iş kurmak meşakkatlidir ve öngöremeyeceğimiz sorunların sürekli karşımıza çıkması anlamına gelir. Söz konusu durum çeviri bürosu açarken de geçerli olduğundan bu yazımız ile bilgilendirici olmayı amaçlıyoruz.

 

Çeviri Ofisi Açılışı için Gerekli Adımlar

Bir çeviri bürosu açmak için öncellikle hangi türde şirket kurmak istendiğine karar verilmelidir. Türkiye’de çevirmenlik serbest meslek faaliyeti olarak geçer. Çeviri ofisini ister ferdi firma (şahıs şirketi) ister limited şirket olarak kurulabilir. Hangi türden firma kurulacağına dair karar verildikten sonra çeviri işlerinin yürütülmesi amacıyla tercihen notere yakın bir yerde ofis bulunmalı ve kira sözleşmesi tamamlanmalıdır.

Biz bu yazımızda size çeviri ofisini maliyeti daha düşük olan ferdi firma olarak kurma aşamalarından bahsedeceğiz.

Çeviri ofisini ferdi firma olarak kurmak için öncelikle kira sözleşmesi tamamladıktan sonra ofis açılışı, sonrasında yürütülmesi gereken gelir-gider, fatura işlemleri ve diğer bazı işlemler için bir muhasebeci ile anlaşılmalıdır.

Uygun bir muhasebeci ile şirket açılışı ve aylık muhasebe işlemleri ücreti konusunda anlaşma sağlandıktan sonra açılışı gerçekleştirmek adına muhasebeciye,

·      Kira Sözleşmesi

·      Nüfus Cüzdanı

·      Açılış Ücreti teslim edilmelidir.

 

Anlaşma sağlanan muhasebeci vekaletname için gerekli olan evrakları düzenleyip tarafınıza verdikten sonra bu evraklar ile notere gidip vekaletname ve imza beyanı çıkarttırılmalı ve muhasebeciye teslim edilmelidir. Muhasebeci açılış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra vergi levhanız oluşturulmakta ve birkaç hafta içerisinde vergi dairesi açılışın tamamlanması adına ofisi denetlemektedir. Denetleme sonrasında ise açılış ile ilgili işlemler tamamlanmış olur.

 

Açılış sürecinde gerçekleştirilmesi gereken bir diğer işlem ise fatura kesimi ile ilgilidir. Serbest meslek faaliyeti yürütenler yeni düzenlemeye göre artık e-imza ile serbest meslek makbuzu düzenlemektedir. E-imza için başvuru ister PTT aracılığı ile isterseniz de direkt e-imza hizmeti sağlayan şirketler ile gerçekleştirilebilir. E-imza hizmeti 1 ile 3 yıllık olarak sağlanmaktadır. E-imza ücretleri şirketten şirkete farklılık göstermektedir.

 

Son olarak açılış işlemi tamamlandıktan sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıt olunmalıdır.

 

Buraya kadar ferdi firma olarak çeviri ofisi açmak için gerekli adımları sizinle paylaştık. Şimdi de 2020 yılında ofis açılışı için gerekli olan ücretler hakkında bilgi vermek isteriz.

 

Açılış için gerekli ücretler 2020:

·      Muhasebeciye verilmesi gereken açılış ücreti 1000 TL

·      Vekaletname ve imza beyanı 250 TL civarı

·      E-imza PTT başvuru ile ilgili bilgiye https://pttkep.gov.tr/e-imza/ adresinden ulaşabilirsiniz, PTT başvuru ücretleri: 1 Yıllık 149,00 TL, 2 Yıllık 199,00 TL, 3 Yıllık 259,00 TL

·      Bazı diğer e-imza hizmeti sağlayan şirketler:

         - http://www.e-imzatr.com.tr/e-imzaTR

         - http://www.turktrust.com.tr/tr/

         - https://www.e-guven.com/

·      Esnaf ve Sanatkarlar Odası kayıt ücreti 650 TL civarı 

E-Mail
Anruf
Karte
Instagram